Naše služby

Účtovníctvo

Ponúkame komplexné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva na mesačnej, či kvartálnej báze, čím Vám zabezpečíme prehľad o aktuálnom stave. Prehľadne očíslované a zotriedené doklady už viac nebude problém nájsť. Pravidelná komunikácia a kontakt s klientom pre poskytovanie reportov a poradenstva zdarma. Pravidelne školení pracovníci zabezpečia správnosť postupov účtovania , s prihliadnutím na Vaše registračné a oznamovacie povinnosti. Disponujeme elektronickou komunikáciou vo vzťahu ku všetkým inštitúciám . Šetrite svoj čas pre podnikanie, ostatné nechajte na nás.

 

 

Mzdy

Spracovanie miezd a personálnej agendy, odvodový systém, komunikácia s poisťovňami. Komplexný administratívny proces s nástupom zamestnanca či odchodom. Evidenčné listy, potvrdenia pre zamestnancov, mesačné výkazy, mzdové listy, ročné zúčtovanie, hlásenia a ročný prehľad dane zo mzdy.

 

 

Dane

Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov  poskytujeme naším klientom bez ďalších poplatkov . Legislatíva Dane z príjmu prešla mnohými zmenami, nové pravidlá v uplatňovaní daňových odpisov, rozšírenie počtu odpisových skupín, uznateľnosť daňových nákladov, rezervy atď.. Práve náš certifikovaný personál Vám zabezpečí tú správnu daňovú optimalizáciu dane z príjmu.

 

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Slávka skaličanová

tel.: 0903 805 427

Pôsobenie spol.:

BA, NR, TN