Dane,

Daňové priznania

Zákon o dani z príjmov - rozlišuje daň z príjmov fyzických osôb a daň z príjmov právnických osôb. Povinnosť platiť daň z príjmu, sa však vzťahuje na každého občana, ktorý v priebehu posledného roka , za rok 2018 dosiahol príjem vyšší ako 1.915,01 Eur.

Poskytujeme spracovanie :

● daní z príjmov FO

● daní z príjmov PO

● daní z príjmu pri predaji nehnuteľností

● daní z príjmu pri prenájme nehnuteľnosti

● daní z pridanej hodnoty

● daní z motorových vozidiel

● spotrebných daní

Kontaktná osoba:

Mgr. Slávka skaličanová

tel.: 0903 805 427

Pôsobenie spol.:

BA, NR, TN